Wat biedt De InternetMediator?

Werkwijze

Voordelen

Tarieven

Voorwaarden

Contact

De InternetMediators

Home

Mediationovereenkomst.

Alvorens met de mediation wordt begonnen wordt een mediationovereenkomst opgesteld waarin de spelregels worden vastgesteld en afspraken worden gemaakt over het verloop van de mediation, de vertrouwelijkheid, de vrijwilligheid, de inspanningsverplichting van partijen en zakelijke kwesties zoals het honorarium van de mediator.

Voor de mediationovereenkomst wordt gebruik gemaakt van het model van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Een voorbeeld ervan kunt u hier downloaden.
Op deze mediationovereenkomst is het Reglement van het NMI van toepassing en de mediator conformeert zich aan de gedragsregels voor de mediator opgesteld voor het NMI.

Als de mediation met succes is afgerond wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld en door de partijen ondertekend.